Vi har besluttet å legge ned Norloop.no. Hovedårsaken er at det relative bidraget til økt bærekraft fra virksomhetsområdet er for lavt til å kunne forsvare en videreføring.

 

Dersom du ønsker å bidra til arbeidet vi gjør, vennligst vurder å benytte deg av produktene og tjenestene våre som annonsert på:

 

Sykkelbyprodukter.no

Firmasykler.no

Bikeplay.no

Carfree.no

Enra.no